دانشگاه رفتن های امروزی - شبکه‌ما

امروزه هر کسی برای یک هدف به دانشگاه می روند و قطعا برای درس خواندن نیست.

دانشگاه رفتن های امروزی

دسته بندی ها:
توضیحات:

امروزه هر کسی برای یک هدف به دانشگاه می روند و قطعا برای درس خواندن نیست.یک عده به دانشگاه می روند تا پول جیبی که از بابا می گیرند قطع نشه . یه عده می روند دانشگاه که بینی خود را عمل کنند و به ظاهر خود برسند و دانشگاه را بهانه کنند

یه عده هم برای اینکه چشم بقیه فک و فامیل را در بیاورند به دانشگاه می روند.عده ای هم برای دور هم بودن با دوستان و برنامه ریختن قبل و بعد از کلاس به دانشگاه می روند