مادر ایرانی و ترک و امریکایی در اوج عصبانیت - شبکه‌ما

  حتما ویدیو معروف و سامان و مادرش را در مورد دروغ سیزده به در یادتون هست .

مادر ایرانی و ترک و امریکایی در اوج عصبانیت

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

حتما ویدیو معروف و سامان و مادرش را در مورد دروغ سیزده به در یادتون هست .این دروغ این گونه بود که پسر به همراه خواهرش تصمیم گرفتند مادر خود را سر کار بگذارند و به او بگویند دوست دختر پسر که چند سالی از او بزرگتر است حامله است و مادر نیز باور کرد و او را به بار کتک گرفت

این بار فرزندان امریکایی و ترک هم این کار را کرده اند و ببینید مادر آن ها چطور آن ها را می زند و با هاشون چطور بر خورد می کنند