سوء تفاهم - شبکه‌ما

  شاید برای شما هم پیش امده باشد که چیزی را به کسی می گویید و او متوجه نمی شود و یا حتی او به شما...

سوء تفاهم

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

شاید برای شما هم پیش امده باشد که چیزی را به کسی می گویید و او متوجه نمی شود و یا حتی او به شما می گوید و متوجه نمی شوید .

نمی توان گفت این تقصیر کیست شاید خود ما یک سری نقص هایی در برقراری رابطه داریم .اگر چنین است بهتر هست این ویدیو را ببینیم

انسان با وجود یک فرد اجتماعی نوع رفتارش را در ارتباط با دیگران می سنجیم به همین خاطر هست که روابط یی از مهمترین اتفاقات انسان هاست که در همه موارد در انسان پیش می اید