مهران مدیری دست مهراب قاسم خانی را در بدترین شرایط گرفت - شبکه‌ما

نقش پاورچین باعث شد مهراب قاسم خانی و شقایق دهقان با هم ازدواج کنند و او می گوید من دوران خوبی در فیلم پاورچین نبودم...

مهران مدیری دست مهراب قاسم خانی را در بدترین شرایط گرفت

دسته بندی ها:
توضیحات:

نقش پاورچین باعث شد مهراب قاسم خانی و شقایق دهقان با هم ازدواج کنند و او می گوید من دوران خوبی در فیلم پاورچین نبودم و شرایط خوبی نداشتم

ولی با زندگی با شقایق دهقان که باز هم از همان دوران شروع شد خیلی راضی ام و باز هم اتفاق مهمی در زندگی ام بود که با پاورچین شروع شد . اولین کار او با پیمان برادرش بوده است و همیشه خود را نقاش می دانست و بعد از پاورچین خودش را نویسنده نامید چون قبل از آن جراتش را نداشت