میلاد کی مرام - شبکه‌ما

  او خیلی خوشحال است از اینکه نقشش باعث شده عده ای از دست او حرص بخورند چون می گوید این یعنی من نقشم را خوب...

میلاد کی مرام

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

او خیلی خوشحال است از اینکه نقشش باعث شده عده ای از دست او حرص بخورند چون می گوید این یعنی من نقشم را خوب بازی کردم و او در کل دوست دارد بازی کند و خوب بازی کردن را خیلی دوست دارد و به آن اهمیت می دهد

او می گوید فیلم مستانه دغدغه خیلی ها این روز ها همین هست و می گوید خیلی خوب می شود اگر خودمان را جای این فیلم بگذاریم و ببینیم واقعا چکار می کنیم

او می گوید جملات کلیدی فیلم مانند اگر زنی نخواهد هیچ مردی نمی تواند به آن نزدیک شود که این خیلی مهم است