شگردهای مرغ سوخاری رستورانی - شبکه‌ما

  ابتدا باید مرغ را پا کنیم و بشوریم و بعد از خشک شدن آن را طعم دار می کنیم .

شگردهای مرغ سوخاری رستورانی

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

ابتدا باید مرغ را پا کنیم و بشوریم و بعد از خشک شدن آن را طعم دار می کنیم .مرغ را در توری ها می گذاریم و در آن را می بندیم و از یک دستگاه استفاده می کنیم که در مدت زمانی می چرخد و مرغ مزه دار می شود

سپس مرغ ها را آرد می زنیم و حتما باید مرغ ها با پوست باشند و مرغ ها را در تابستون در آب یخ می اندازیم تا به آن ها شوک وارد شود و ارد ها چسبندگی بیشتری پیدا کند و همین برنامته تکرار می شود تا پولک ها روی آن ایجاد شود