واکنش در برابراهانت به بازیگران - شبکه‌ما

  میلاد کی مرام در مورد اهانتی که به تازگی به یک سری از بازیگران شده است .

واکنش در برابراهانت به بازیگران

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

میلاد کی مرام در مورد اهانتی که به تازگی به یک سری از بازیگران شده است . می گوید این خیلی بد است و مسئولین باید یک فکر اساسی در این مورد بکنند

اگر قرار است کسی را نقد کنیم و از کسی خوشمان نیاید چه بهتر است با احترام این اتفاق بیفتد نه با توهین و اهانت. او می گوید به عینه بهاره رهنما را در محرم و در آن ایام دیدم که او اعتقاد قلبی داشتند و هر کس ابراز علاقه به این اتفاقات می کنند ولی متاسفانئه به او اهانت کردند که این خیلی بد است