مستانه ,جنجالی ترین فیلم ایرانی - شبکه‌ما

میلای کی مرام بازیگر فیلم سینمایی جدید مستانه و خط ویژه و دیگر فیلم ها می گوید عاشق بازیگری ام و حالا حالا ها از...

مستانه ,جنجالی ترین فیلم ایرانی

دسته بندی ها:
توضیحات:

میلای کی مرام بازیگر فیلم سینمایی جدید مستانه و خط ویژه و دیگر فیلم ها می گوید عاشق بازیگری ام و حالا حالا ها از این کار ارضا نمی شود .او دوست دارد از 10 تا کاری که بازی می کند حداقل 8 تای آن ها خوب باشد

دوست دارد فیلم های متفاوتی بازی کند که حرف داشته باشد .او می گوید من این ریسک را کردم که در مستانه بازی کنم چون دوست داشتم این حرف در این فیلم زده شود و باید جسارت همه نقش ها را داشته باشیم حتی اگر بد باشد