دوربین مخفی ایستگاه اخر - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی ایستگاه اخر  را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

دوربین مخفی ایستگاه اخر

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی ایستگاه اخر  را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

در این دوربین مخفی سعی بر این بوده است که ببیند افراد تا چه میزانی برای کمک به اشخاصی که در مترو  خوابشان برده است و به ایستگاه اخر رسیده اند کمک می کنند و آنها را بیدار می کنند برای همین دو نفر برای انجام این دوربین مخفی آماده می شوند

یکی از آنها پسر سفید پوست جوانی است ونفر دیگر مرد سیاه پوستی است آنها کمی مانده به ایستگاه اخر خود را به خواب می زنند تا ببینند چند نفر آنها را بیدار می کنند تا از ایستگاه جا نمانند اامر واقعا نگران کننده است چرا که بیشتر افراد بدون توجه به اینکه او خوابش برده است پیاده می شوند و سعی در بیدار کردن فرد ندارند

فقط عده ی کمی از افراد قبل از پیاده شدن فردی را که خوابش برده است بیدار می کنند اما اوضاع وقتی که فرد سیاه پوست این کار را انجام می دهد واقعا فاجعه است هیچ کس او را بیدار نمی کند و کمکی به او نمی کند.