سوتی ترجمه همایش بین المللی ایران - شبکه‌ما

  روش های متنوع ترجمه همزمان که چند وقتی است مهمان بالاتر از خبر است .این بار دیگر خیلی با مزه هست .

سوتی ترجمه همایش بین المللی ایران

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

روش های متنوع ترجمه همزمان که چند وقتی است مهمان بالاتر از خبر است .این بار دیگر خیلی با مزه هست .دوستان خارجی را به کیش اورده اند و می خواهند  راجب صنعت هوانوردی باهاشون صحبت کنند

احتمال دادند این حضار همه به فارسی تسلط دارند و لزومی ندیدند مترجم همزمان را بگذارند. وسط یک سخنرانی که ادم هیچ چیزی هم نمی فهمد عکس سلفی مردم از خودشان می گذاشتند و خمیازه می کشیدند

پاور پوینت را نیز به زبان فارسی درست کرده بودند و برایشان گذاشتند که آن ها چیزی نفهمند