سالگرد مرتضی ممیز بنیانگذار گرافیک - شبکه‌ما

  احتمالا لوگوی سازمان هایی مانند شهرداری و استاندار و خودرو سازی و خیلی چیز های دیگر را به یاد دارید .

سالگرد مرتضی ممیز بنیانگذار گرافیک

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

احتمالا لوگوی سازمان هایی مانند شهرداری و استاندار و خودرو سازی و خیلی چیز های دیگر را به یاد دارید . همه این لوگو ها و علامت ها را مرتضی ممیز طراحجی کرده که امروز نهمین سالگرد در گذشت او بوده است و مراسمی برای گرامی داشت این عزیز بر گذار شد

در خانه هنرمندان چنین مراسمی بر گذار می شود که گرافیست های جدید نیز بتوانند در این راسم هنر خود را به نمایش بگذارند و به دیگران نشان دهند .او استاد گرافیست ایران بوده است که کلی شاگرد داشت و جایزه گرفت