سایه بازی - شبکه‌ما

  هنرمندان زیادی در سراسر دنیا داریم.یکی از این هنر های که ریشه آن به ایرانی ها بر می گردد هنر سایه با دست می باشد...

سایه بازی

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

هنرمندان زیادی در سراسر دنیا داریم.یکی از این هنر های که ریشه آن به ایرانی ها بر می گردد هنر سایه با دست می باشد .با دست های خود سکل های بسیار زیبایی می سازند

حتی با دست ها و حرکات یک داستان را می سازند و حیوانات و درختان و چیزهایی نظیر آن ها را درست می کنند .این هنر یکی از زیباترین هنر هاست .

هرچیزی در این ویدیو می بینیم حتی درختان با دست ها و انگشتان تعدادی زیادی ادم ساخته شده اند که بسیار زیبا هستند