چه کسی عاشق ماست - شبکه‌ما

  یکی از مزیت های مهم اشنایی پی بردن به علائق واقعی است .

چه کسی عاشق ماست

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

یکی از مزیت های مهم اشنایی پی بردن به علائق واقعی است . یعنی این که ما به تفاوت ها پی می بریم و زوایای وجود خودمان را می شناسیم و از این طریق می توانیم واقعیت ها را نیز متوجه شویم

اول از خودمان می پرسیم که آیا با این ویژگی های فرد می توانیم کنار بیاییم و فراز و نشیب ها را می توانیم تحمل کنیم یا نه

در این جا برای ما مشخص هست که علایق واقعی ما برای ما مشخص هست پس باید از آن در مسیر های ازدواج استفاده کنیم تا در آینده دچار مشکل نشویم