سخنان پروفسور حسابی درباره ی اهمیت پژوهش در ایران - شبکه‌ما

  از گذشته تا کنون بزرگان بسیاری در جهان از علم و هوش سرشار ایرانیان سخن گفته اند .

سخنان پروفسور حسابی درباره ی اهمیت پژوهش در ایران

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

از گذشته تا کنون بزرگان بسیاری در جهان از علم و هوش سرشار ایرانیان سخن گفته اند . سخن پیامبر (ص) را در مورد ایرانیان به خاطر دارید که می فرمایند : " دانش اگر در ثریا هم باشد ، مردانی از پارس به آن دست خواهند یافت " . نمود این مردان در تاریخ ایران کم نیست . افرادی همچون ابوعلی سینا , ابوریحان بیرون , و در عصر حاضر پروفسور حسابی و پروفسور مجید سمیعی بخشی از این دسته هوشمند ترین و عالمترین افراد جهان هستند . در این ویدیو زیبا از مصاحبه ی پروفسور حسابی ایشان در باره ی اهمیت پژوهش در ایران سخن می گویند و جمله ای کتاب تورات در مورد ایرانیان را بیان می کنند که در آن پیامبری می فرمایند : " مگر شما ایرانی هستید که اینقدر درباره دانش اعتراض می کنید " که نشانی از گذشته ی علمی ایران است.