تاسیس مرکز هسته ای تهران – پروفسور حسابی - شبکه‌ما

پروفسور حسابی - استاد بزرگ علم فیزیک در جهان – نقش بسیار تاثیر گذار و مهمی در تاسیس مرکز هسته ای تهران را برعهده داشتند...

تاسیس مرکز هسته ای تهران – پروفسور حسابی

دسته بندی ها:
توضیحات:

پروفسور حسابی - استاد بزرگ علم فیزیک در جهان – نقش بسیار تاثیر گذار و مهمی در تاسیس مرکز هسته ای تهران را برعهده داشتند . ایشان که به واسطه ی علم خود در زمینه ی فیزیک هسته ای در جهان شهره می باشند ، تلاش های بسیاری برای تاسیس این مرکز مهم در تهران را متحمل شدند و در این راه سختی های بسیاری را نیز کشیدند . در این ویدیو شما بخشی از مصاحبه ی پروفسور محمود حسابی در رابطه با تاسیس این مرکز مهم در تهران را مشاهده خواهید نمود . ایشان در جهان نیز به عنوان یکی از بزرگترین چهره های علمی معاصر شناخته می شوند و در ردیف دانشمندان بزرگی که خدمات بزرگی در زمینه ی فیزک به جهان ارائه نموده اند قرار می گیرند .