بستری انوشیروان ارجمند به دلیل الودگی هوا - شبکه‌ما

  انوشیروان ارجمند پدر برزو ارجمند و برادر داریوش ارجمند بازیگر فیلم های امام علی و مختار نامه متاسفانه این روز ها حال خوشی ندارد .

بستری انوشیروان ارجمند به دلیل الودگی هوا

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

انوشیروان ارجمند پدر برزو ارجمند و برادر داریوش ارجمند بازیگر فیلم های امام علی و مختار نامه متاسفانه این روز ها حال خوشی ندارد .پسرش می گوید آلودگی هوا باعث شده بود نفس تنگی برای ایشون ایجاد شود که دکتر سریعا بستریشون کرد

دلیل به بیمارستان آوردنشون هم همین بود ولی بعد از آن دچار حمله قلبی شدند و می گویند بعد از این خیلی مهم هست که حرکتی نسبت به اتفاقاتی که برایشان می افتد نشان دهد .او از مردم می خواهد برای پدرش و همه مریض ها از ته دل دعا کنند