مصرف شیشه در ایران - شبکه‌ما

  مشکل خیلی از جوان ها امروز هیکلی خوب و خوش فرم هست ولی میخواهند راه هزار روزه را یک روزه بروند.

مصرف شیشه در ایران

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

مشکل خیلی از جوان ها امروز هیکلی خوب و خوش فرم هست ولی میخواهند راه هزار روزه را یک روزه بروند. به همین دلیل خیلی ها برای این که لاغر شوند به مواد مخدر مانند شیشه روی می اورند

این افراد تا به خودشان بیایند می بینند که دیر شده و کار از کار گذشته و معتاد شدند.همه وسایل زندگی خود را می فروشند حتی کارتن خواب می شوند.

باید به این افراد کمک کنیم تا ترک کنند و به زندگی عادی بر گردند و به خودشان بیایند و زندگی کنند