فرار پزشک از اتاق عمل - شبکه‌ما

  ماجرا مربوط به پرونده پزشکی است که سه سال پیش با این که حق عمل در بیمارستان های خصوصی را نداشته در یک بیمارستان خصوصی...

فرار پزشک از اتاق عمل

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

ماجرا مربوط به پرونده پزشکی است که سه سال پیش با این که حق عمل در بیمارستان های خصوصی را نداشته در یک بیمارستان خصوصی چاقو به دست می شود .

اما وقتی در حین جراحی متوجه می شود بازرس های علوم پزشکی به بیمارستان آمدند بیمارش را با شکم باز رها می کند و پا به فرار می گذارد.

از این جا ماجرای تخلف دوم صورت می گیرد که مدیر بازرسی وارد بیمارستان می شود و خودش شکم بیمار را بخیه می زند تا به بیمارستان منتقل کنند .