با دیدن این ویدیو نماز اول وقت را فراموش نکنید! - شبکه‌ما

  همه ما وقتی به یک مشکلی بر خورد می کنیم تازه یادمان می افتد خدایی وجود دارد و باید از او چیز هایی بخواهیم و...

با دیدن این ویدیو نماز اول وقت را فراموش نکنید!

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

همه ما وقتی به یک مشکلی بر خورد می کنیم تازه یادمان می افتد خدایی وجود دارد و باید از او چیز هایی بخواهیم و دعا کنیم و نماز بخوانیم

نمی دانیم که خدا همیشه منتظر بنده هاش هست که از او شکر گذاری کنند و از او چیزی بخواهند ولی این برای ما خیلی بد است که فقط در دوران غم به یاد خدا می افتیم

همیشه در شادی ها نیز سعی کنیم شکر گذار خدا باشیم و او را بپرستیم تا هیچ وقت به مشکل برخورد نکنیم و موفق شویم