مهارت رنگ امیزی - شبکه‌ما

  خیلی از ما ها هستیم که نمی دانیم چطور بعضی از نقاشی ها و طرح ها انقدر زیبا می شوندو دل هر بیننده ای را...

مهارت رنگ امیزی

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

خیلی از ما ها هستیم که نمی دانیم چطور بعضی از نقاشی ها و طرح ها انقدر زیبا می شوندو دل هر بیننده ای را می برند. فکر می کنیم همه قلم را یک رنگ می کنند و با آن نقاشی می کنند

امروزه هنری جدید امده که قلم را دو رنگ می کنند یعنی سمت راست آن را یک رنگ و سمت چپ آن را رنگی دیگری می زنند و این باعث می شود برای گل ها و گلبرگ ها طرح های طبیعی تری داشته باشیم

در این جا این این روش به نوعی اموزش داده می شود که به راحتی رنگ امیزی کنید