دوربین مخفی استتار - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی استتار را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید در این دوربین مخفی شما فردی را...

دوربین مخفی استتار

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی استتار را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید

در این دوربین مخفی شما فردی را می بینید که خود را کاملا با پوششی از گیاه پوشانده است و به اصطلاح استتار کرده است و کاملا شبیه به گیاهی بزرگ شده است او برای اینکه مردم را بترساند در یک منطقه گلدان بزرگی را قرار داده است سپس وارد گلدان می شود و منتظر می ماند او برای جلب توجه افراد کار دیگری را نیز انجام داده است

کمی جلوتر از گدانی که قرار داده است و خود در آنجا مستقر شده است  مقداری پول قرار می دهد تا افرادی که طمع کار هستند حواسشان با پول پرت شود و او  در همان لحظه آنها را بترساند حال افارد در حال عبور هستند که چمشان به پولی که روی زمین افتاده است جلب می شود و سپس به اطراف نگاه می کنند تا کسی آنها را نبیند وسپس م می شوند تا پول را بردارند در همین لحظه مردی که داحل گلدان است واستتار کرده آنها را با یک حرکت ناگهانی مر ترساند