دوربین مخفی جعبه پیتزا - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی  جعبه پیتزا  را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید در این دوربین مخفی ابتدا شما...

دوربین مخفی جعبه پیتزا

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی  جعبه پیتزا  را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید

در این دوربین مخفی ابتدا شما جعبه های پیتزایی را می بیند که روی هم چیده شده اند وسپس موجودی ترسناک که از داخل جعبه ها بیرون می اید این کلیپ به شما روند کلی دوربین مخفی را نشان می دهد

سپس به سراغ انجام دوربین مخفی می رویم در داخل رستورانی همه افارد روی میز های خود نشسته اند و افرادی برای برداشتن پیتزا به نزدیک جعبه های پیتزا می روند در هنگامی که می خواهند در جعبه را باز کنند با موجود ترسناک داخل جعبه مواجه می شوند و کلی جا می خورند و جیغ می کشند و فرار می کنند که با خنده ی افرادی که در آنجا قرار ارند مواجه می شوند و می فهمند که این یک دوربین مخفی است

البته واکنش همه افراد به اندازه فرد اولی نیست بعضی از افراد بدون اینکه بترسند شروع به خندیدن می کنند  و دیگر افراد به او می گویند افرین که نترسیدی و دوربین  مخفی لو می رود