تریلر فیلم میراث هابیت - شبکه‌ما

با سلام در خدمت شما هستیم با معرفی تریلر های برترین فیلم  های روز دنیا تریلر فیلم میراث هابیت اگر شما یکی از طرفداران سری فیلم های...

تریلر فیلم میراث هابیت

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام در خدمت شما هستیم با معرفی تریلر های برترین فیلم  های روز دنیا

تریلر فیلم میراث هابیت

اگر شما یکی از طرفداران سری فیلم های ارباب حلقه ها هستید این فیلم را از دست ندهید بعد از اتمام سه گانه ارباب حلقه ها و موفقیت چشمگیر این سه گانه به درخواست طرفداران قرار شد که فیلم های فرعی نیز از این سه گانه ساخته شود

به خاطر جامع بودن این فیلمنامه که در آن مجموعه ای از موجودات معرفی می شوند جا را برای ساخت فیلم های متععد از شخصیت های فرعی این فیلم باز می گذارد چنانچه که یکی از این شخصیت ها هابیت ها می باشند که در سه گانه حلقه نیز شاهد حضور این هابیت ها بودیم و  از قضا یکی از شخصیت های اصلی فیلم ارباب حلقه ها بودند ولی هیچ اطلاعی از گذشته هابیت ها و چرایی حضور آنها در سه گانه ارباب حلقه ها ذکر نشد

که باعث شود برای معرفی این دسته فیلم هایی با نام هابیت شروع شود که بعضی از شخصیت های ارباب حلقه ها نیز در سری فیلم های هابیت حضور دارند و این خبری خوشحال کننده برای طرفداران فیلم ارباب حلقه ها می باشد