کلیپ آموزشی شطرنج این قسمت : راه مقابله - شبکه‌ما

استاد بزرگ قهرمان شطرنج جهان رستم قاسمجانوف-رستم قاسم جانف بیان می کند که نیمزو هندی مزایای زیادی برای سیاه دارد و سفید ساختار پیادهای بدی...

کلیپ آموزشی شطرنج این قسمت : راه مقابله

دسته بندی ها:
توضیحات:

استاد بزرگ قهرمان شطرنج جهان رستم قاسمجانوف-رستم قاسم جانف بیان می کند که نیمزو هندی مزایای زیادی برای سیاه دارد و سفید ساختار پیادهای بدی در جناح وزیر دارد.به همین دلیل سفید برای جلوگیری از این اتفاق وزیر را به خانهc۲ میبرد.در طول ۴ ساعت از این ویدیو قاسم جانف همه ایده ها تاکتیک ها را کامل توضیح می دهد همراه با مثالهایی