تقلید صدای جالب رادیو از ریوندی - شبکه‌ما

برای شما کلیپ های جالب و دیدنی از سراسر جهان را آماده کرده ایم با ما همراه باشید.

تقلید صدای جالب رادیو از ریوندی

دسته بندی ها:
توضیحات:

برای شما کلیپ های جالب و دیدنی از سراسر جهان را آماده کرده ایم با ما همراه باشید.

تقلید صدای جالب رادیو از ریوندی

حتما تا به حال رادیو گوش کرده اید که ابتدا برای تنظیم فرکانس دلخواه برای پخش کانال رادیویی مورد نظر باید تنظیماتی انجام شود و در حین این تنظیمات که برای یافتن فرکانس  انجام می شود صدا هایی پخش می شود آقای ریوندی این بار هنر خود را در تقلید صدای رادیور نشان داده است

او در ابتدای کار کار را با همان صدا ها شروع می کند به نحوی که انگار شخصی به دنبال پیدا کردن فرکانس کانال رادیو است .و سپس فرکانس کانال رادیو کابل را پیدا می کند وشروع به تقلید صدای مجری این کانال می پردازد .او این چنین شروع می کند .اینجا رادیو کابل هستیم .

و بعد شروع به صحبت کردن با لهجه افغانی می کند و می گوید که شوندگان درخواست کرده اند که موسیقی را که شخصی با دهان خود می زند را پخش کنند وسپس شروع به نواختن موسیقی با دهان خود می کند .و سپس شروع به تقلید ترانه ای افغانی می کند