دوربین مخفی قفس ها - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی قفس ها  را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید در این دوربین مخفی ابتدا شما...

دوربین مخفی قفس ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی قفس ها  را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید

در این دوربین مخفی ابتدا شما فردی را می بینید که یک قفس را که پرنده ای در داخل آن است را برمی دارد تا جابجا کند و در همین لحظه که افراد دسته ی قفس را می گیرند تا به جایی دیگر انتقال دهند قفس از هم می پاشد و پرنده ای که در داخل قفس است آزاد می شود و پرواز می کند

حالا نوبت شروع دوربین مخفی می شود دختر جوان از افراد درخواست می کند که قفس بزرگ را که سنگین است برای او به جایی منتقل کنند در همین لحظه که افراد دسته را می گیرند که قفس را بلند کنند قفس از هم می پاشد و پرنده فرار می کند دختر جوان به سمت افراد نگاه می کند

طوری که انگار آنها مقصر بوده اند وباعث فراری دادن پرنده و خراب شدن قفس شده اند افراد نیز با حالتی متعجب به قفسی که خراب شده نگاه می کنند و چیزی نمی گویند.