انیمیشن یادداشتهای شهرزاد (هک شدن قسمت دوم – Being Hacked Part 2) - شبکه‌ما

انیمیشنهای یادداشتهای شهرزاد را با هم دنبال میکنیم ، در یکی از قسمتهای این انیمیشن هک شدن شهرزاد را دیده بودیم ، در این قسمت...

انیمیشن یادداشتهای شهرزاد (هک شدن قسمت دوم – Being Hacked Part 2)

دسته بندی ها:
توضیحات:

انیمیشنهای یادداشتهای شهرزاد را با هم دنبال میکنیم ، در یکی از قسمتهای این انیمیشن هک شدن شهرزاد را دیده بودیم ، در این قسمت نوعی دیگر از هک شدن او را با هم میبینیم. امیدوارم لذت ببرید.