استفاده از سیم کارتهای بی نام و نشان در مزاحمت - شبکه‌ما

وقتی سیم کارتهای بی نام و نشان وجود داشته باشد، مزاحمت و سود آوری هم به دنبال آن پیش خواهد آمد، در این کلیپ بیشتر...

استفاده از سیم کارتهای بی نام و نشان در مزاحمت

دسته بندی ها:
توضیحات:

وقتی سیم کارتهای بی نام و نشان وجود داشته باشد، مزاحمت و سود آوری هم به دنبال آن پیش خواهد آمد، در این کلیپ بیشتر با این مشکلات روبرو خواهیم شد.