خلاصه ای از موضوع عشق - شبکه‌ما

در این ویدئو دکتر فرهنگ هلاکویی صحبت می کند. و می گویید که چطور علم وجود عشق را اثبات کرده.

خلاصه ای از موضوع عشق

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این ویدئو دکتر فرهنگ هلاکویی صحبت می کند. و می گویید که چطور علم وجود عشق را اثبات کرده. و می گویید که در کل عشق چیست.