خیلی خطرناکه حسن - شعر خنده دار برای حسن روحانی - شبکه‌ما

شاعر این با برای حسن روحانی رئیس جمهور کشورمون شعر خنده داری سروده که دیدن آن خالی از لطف نیست

خیلی خطرناکه حسن - شعر خنده دار برای حسن روحانی

دسته بندی ها:
توضیحات:

شاعر این با برای حسن روحانی رئیس جمهور کشورمون شعر خنده داری سروده که دیدن آن خالی از لطف نیست


  • aba1004
    aba1004 |

    هرکی به این ریس جمهورووزیرانش که خدایی شب وروز دارن زحمت میکشن وگندکاریهای قبل را پاک میکنندتوهین کندمنافقه وانشالله خداوندچنین آدمهای نمک حروم وقدرنشناسی رادراین دنیا روسیاه ودرآخرت با(دوستانشان ومنافقین)محشورنماید.انشاالله