ریکا ، پلنگ بزرگ ایرانی به دندان پزشکی رفت - شبکه‌ما

در پارک ارم بر روی ریکاپلنگ بزرگ ایرانی که از نژاد کمیاب جهانی برخوردار است ، جراحی دندان نیش  انجام شد.

ریکا ، پلنگ بزرگ ایرانی به دندان پزشکی رفت

دسته بندی ها:
توضیحات:

در پارک ارم بر روی ریکاپلنگ بزرگ ایرانی که از نژاد کمیاب جهانی برخوردار است ، جراحی دندان نیش  انجام شد. ریز خبر را با هم ببینیم.