کلیپ واژگون شدن کامیون در گردنه حیران - شبکه‌ما

در گردنه حیران یک کامیون با بار زیاد واژگون شد. با هم این حادثه تصویری را ببینیم.

کلیپ واژگون شدن کامیون در گردنه حیران

دسته بندی ها:
توضیحات:

در گردنه حیران یک کامیون با بار زیاد واژگون شد. با هم این حادثه تصویری را ببینیم.