شهر زیر زمینی زرتشتیان ایران باستان در شهردرینکویو ترکیه - شبکه‌ما

حتما توضیحات این ویدئو رابخوانید چون ویدئو به زبان انگلیسی است.

شهر زیر زمینی زرتشتیان ایران باستان در شهردرینکویو ترکیه

دسته بندی ها:
توضیحات:

حتما توضیحات این ویدئو رابخوانید چون ویدئو به زبان انگلیسی است.

شاید بدونیدکه تاحالا چند شهر زیر زمینی کشف شده است ازجمله شهری درنوش آباد کاشان یاشهری درسامن ملایر که به نظر می رسد همه این شهرها دردوره ساسانیان وتوسط پیروان اهورامزدا یعنی زرتشتیان ساخته شده اند باتوجه به اینکه درزمان ساسانیان قلمرو کشور ایران بسیار گسترده بوده و قسمتهای زیادی از عراق وترکیه کنونی هم جزو این قلمرو بوده است لذاشهرزیرزمینی عظیم وعجیبی که درمنطقه درینکویو ترکیه کشف شده است وباتوجه به آثار بدست آمده دراین شهر که همگی متعلق به اهورا مزدا وپیروانش یعنی زرتشتیان بوده است پس می توان گفت که این شهر عجیب هم متعلق به ایرانیان باستان بوده است .واما خصوصیات عجیب این شهر یکی این که تا به حال 13 طبقه ازاین شهر کشف شده.آخرین طبقه درعمق 85متری زمین است بدونه اینکه در آنجا کمبوداکسیژن احساس شود. این شهرگنجایش بیش از 20هزار نفر همراه با استبل های مخصوص  نگهداری ازحیوانات،انبار های موادغذایی مکان های مذهبی و شراب خانه را دارا می باشد.باستان شناسان این شهرعجیب را هم ردیف با اهرام ثلاثه مصر دانسته اند. اما چرا درزمان ساسانیان مردم اقدام به ساخت چنین شهرهای کرده اند.بی شک مردم آن زمان ازطرف نیرویی تهدید می شده اند نیروی سهمگینی که انسان قادر به مقابله با آن نبوده بسیاری ازدانشمندان نیروهای فرازمینی راعامل مخفی شدن دراین شهر ها میدانندولی عده ی دیگری عوامل طبیعی مثلا یک زمستان سرد وطولانی راعلت این امر می دانند. البته درقسمتی از کتاب زرتشتیان  « وندیدای دو » اهورا مزدا از پیروانش خواسته است که برای درامان ماندن از شر دیوان ،تهاجم دشمنان وهمچنین برای نجات از زمستانی سرد وشیطانی اقدام به حفر شهری درزیر زمین کنند. وجالب است که مردم آن زمان ازچندین سال شاید بیست سال قبل پیش بینی چنین اتفاقی را کرده بوده اند که اقدام به ساخت چنین شهری کرده بودند.والبته انبار مواد غذایی برای ماندن یک سال در آن مکان کافی بوده است .درتمام قلمرو ساسانیان چندین شهر به این صورت حفر شده ولی بزرگترین وعجیب ترین آنهاشهردرینکویو درترکیه بوده است.البته کار شناسان در این ویدئو هم زمستان را علت حفر چنین شهری می دانند.


  • mahmoode
    mahmoode |

    عالی بود