اولین پمپ بنزین ایران تبدیل به موزه میشود یا خرابه...! - شبکه‌ما

اولین پمپ بنزین ایران را با هم در این کلیپ می بینیم که دیگر باید جزو آثار تاریخی ایران محسوب شود.

اولین پمپ بنزین ایران تبدیل به موزه میشود یا خرابه...!

دسته بندی ها:
توضیحات:

اولین پمپ بنزین ایران را با هم در این کلیپ می بینیم که دیگر باید جزو آثار تاریخی ایران محسوب شود.