گاو بازی در اسپانیا ممنوع شد..! - شبکه‌ما

مراسم گاوبازی که در اسپانیا از دیرباز انجام میشد دیگر ممنوع شد. جزئیات خبر را در این کلیپ می بینیم.

گاو بازی در اسپانیا ممنوع شد..!

دسته بندی ها:
توضیحات:

مراسم گاوبازی که در اسپانیا از دیرباز انجام میشد دیگر ممنوع شد. جزئیات خبر را در این کلیپ می بینیم.