تحقیفات پلیس استرالیا برای کشف گروگان گیری سیدنی - شبکه‌ما

به دنبال خبرهای جدید از گروگان گیری اخیر در استرالیا ، پلیس سیدنی به دنبال کشف انگیزه این گروگان گیری است.

تحقیفات پلیس استرالیا برای کشف گروگان گیری سیدنی

دسته بندی ها:
توضیحات:

به دنبال خبرهای جدید از گروگان گیری اخیر در استرالیا ، پلیس سیدنی به دنبال کشف انگیزه این گروگان گیری است. با دیدن این کلیپ بیشتر در این باره بدانیم.