گشودن تابوت مومیایی پس از ۲۵۰۰ سال ،جالب - شبکه‌ما

تابوت مومیایی ۲۵۰۰ مصری در آمریکا در حضور متخصصان و باستان شناسان باز شد.

گشودن تابوت مومیایی پس از ۲۵۰۰ سال ،جالب

دسته بندی ها:
توضیحات:

تابوت مومیایی ۲۵۰۰ مصری در آمریکا در حضور متخصصان و باستان شناسان باز شد. این مومیایی متعلق به پسری ۱۴ ساله است که همراه با سی مومیایی دیگر در سال ۱۹۲۰ به آمریکا آورده شده و در تابوتی که با طلا نقاشی شده است نگهداری می شود.