خواستگاری آقوی همسایه از نگار - شبکه‌ما

مجموعه  نوروزی کلاه قرمزی  که مخاطبان زیادی را به خود جلب کرده است این مجموعه تلویزیونی که برای  مخاطبان کودک ساخته شده است  واین مجموعه منتقدانی...

خواستگاری آقوی همسایه از نگار

دسته بندی ها:
توضیحات:

مجموعه  نوروزی کلاه قرمزی  که مخاطبان زیادی را به خود جلب کرده است این مجموعه تلویزیونی که برای  مخاطبان کودک ساخته شده است  واین مجموعه منتقدانی نیز دارد بیشتر آنها داستفاده نکردن مجموعه از یک متخصص وکارشناس کودک در این مجموعه است وهمچنین نشان دادن رفتارهی بد مانند دروغ گفتن وخوردن زیاد شرینی است ویا صحبت کردن خشونت آمیز  آقای مجری با بچه ها وهمچنین خنگ بودن شخصیت های عروسکی در این برنامه نکاتی است که منتقدان به آنها اشاره کردند وآقوی همسایه نیز یکی از این شخصیتهای عروسکی کلاه قرمزی است که اهل شیراز وبا گفتن خاطرات بد می خندد