کمپین فردا (ایجاد روزهای بهتر) - پیانیست - شبکه‌ما

کمپین فردا نوعی از کلیپ های کوتاه اما پرمعنی هستند که این کلیپ درباره یک زن پیانیست است.

کمپین فردا (ایجاد روزهای بهتر) - پیانیست

دسته بندی ها:
توضیحات:

کمپین فردا نوعی از کلیپ های کوتاه اما پرمعنی هستند که این کلیپ درباره یک زن پیانیست است. با هم به تماشای این کلیپ زیبا بنشینیم.