دوربین مخفی کتاب آتشفشان - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی کتاب آتشفشان  را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید در این دوربین مخفی پیری را...

دوربین مخفی کتاب آتشفشان

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی کتاب آتشفشان  را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید

در این دوربین مخفی پیری را می بینید که یک کتاب آتشفشان خریده است در این کتاب در وسط صفحه یک آتشفشان کاغذی وجود دارد که فعال است پسری دیگر را می بیند که در چمن ها مخفی شده است و با فشردن دکمه ای باعث می شود که از آتشفشان کاغذی دود خارج شود .

سپس  افرادی به کنار پسر می نشینند و او نیز کتاب خود را باز می کند و با صدای بلند می گوید آتشفشان و از افراد می خواهد به آتشفشان او نگاه کنند در همین  لحظه دست پسر شروع به لرزش می کند افراد کمک می کنند و کتاب را نگه می دارند که ناگهان از درون اتشفشان دود خارج می شود

افراد کمی متعجب می شوند و از کتاب فاصله می گیرند در همین منوال آتشفشان می ترکد و صدای بلندی  از خود بیرون می دهد و همچنین کلی ورق های رنگی از خود خارج می سازد .افراد نیز  بیشتر متعجب شده و فرار می کنند.