فیل هم میتواند زباله جمع آوری کند - شبکه‌ما

در این کلیپ تماشایی یک فیل را می بینیم که به جمع آوری آشغال مشغول میشود. خیلی جالب است حتما ببینید.