کلیپ جالب روز جهانی مبارزه با خشونت با زنها - شبکه‌ما

سازمان ملل متحده کلیپ جالبی راجع به مبارزه با خشونت علیه زنان درست کرده که با هم میبینیم.

کلیپ جالب روز جهانی مبارزه با خشونت با زنها

دسته بندی ها:
توضیحات:

سازمان ملل متحده کلیپ جالبی راجع به مبارزه با خشونت علیه زنان درست کرده که با هم میبینیم.