ربات نماز خوان شیعه..! - شبکه‌ما

یک معلم برای درس دادن بهتر نحوه نماز خواندن به دانش آموزان از یک ربات استفاده میکند. با هم ببینیم.

ربات نماز خوان شیعه..!

دسته بندی ها:
توضیحات:

یک معلم برای درس دادن بهتر نحوه نماز خواندن به دانش آموزان از یک ربات استفاده میکند. با هم ببینیم.