سوختن لبهای شعبده باز ناشی و ترک برنامه زنده - شبکه‌ما

در این کلیپ یک شعبده باز ناشی  بعد از روشن کردن آتش لبهایش میسوزد و صحنه فیلم برداری را ترک میکند.

سوختن لبهای شعبده باز ناشی و ترک برنامه زنده

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این کلیپ یک شعبده باز ناشی  بعد از روشن کردن آتش لبهایش میسوزد و صحنه فیلم برداری را ترک میکند. با هم این اتفاق را ببینیم.