برداشت هندوانه شب یلدا در شهرستان میناب - هرمزگان - شبکه‌ما

به شب یلدا نزدیک میشویم و کشاورزان هرمزگانی هندوانه شب یلدای سراسر کشور را تامین میکنند. این کلیپ خبری را با هم ببینیم.

برداشت هندوانه شب یلدا در شهرستان میناب - هرمزگان

دسته بندی ها:
توضیحات:

به شب یلدا نزدیک میشویم و کشاورزان هرمزگانی هندوانه شب یلدای سراسر کشور را تامین میکنند. این کلیپ خبری را با هم ببینیم.