نوازندگی بسیار زیبا با چنگ مقابل کاخ سلطنتی - شبکه‌ما

در این کلیپ زیبا نوازنده خیابانی را میبینیم که روبروی کاخ سلطنتی به نوازندگی با چنگ می پردازد .

نوازندگی بسیار زیبا با چنگ مقابل کاخ سلطنتی

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این کلیپ زیبا نوازنده خیابانی را میبینیم که روبروی کاخ سلطنتی به نوازندگی با چنگ می پردازد . با هم این کلیپ زیبا را ببینیم.