کلیپ دیدنی شلیک کردن گلوله زیر آب - شبکه‌ما

فیلم های کوتاه زیادی راجع به آهسته کردن تصاویری مثل شکستگی اجسام دیدیم .

کلیپ دیدنی شلیک کردن گلوله زیر آب

دسته بندی ها:
توضیحات:

فیلم های کوتاه زیادی راجع به آهسته کردن تصاویری مثل شکستگی اجسام دیدیم . در این کلیپ متفاوت شلیک کردن گلوله زیر آب را به صورت آهسته با هم مشاهده میکنیم تصاویر خیلی زیبایی را به وجود می آورد.