کنگ فوی دیدنی عباس بروس لی - جوان افغان - شبکه‌ما

حرکات دیدنی جوان افغانی را با هم ببینیم که شباهت بسیار زیادی با بروس لی دارد. 

کنگ فوی دیدنی عباس بروس لی - جوان افغان

دسته بندی ها:
توضیحات:

حرکات دیدنی جوان افغانی را با هم ببینیم که شباهت بسیار زیادی با بروس لی دارد.