شکیلا نو عروسی که نصف صورتش را از دست داد - شبکه‌ما

باز هم حرکات وحشیانه شوهر با همسر خود در افغانستان که این بار با شلیک گلوله به صورت زن همراه بود! بقیه داستان را با هم...

شکیلا نو عروسی که نصف صورتش را از دست داد

دسته بندی ها:
توضیحات:

باز هم حرکات وحشیانه شوهر با همسر خود در افغانستان که این بار با شلیک گلوله به صورت زن همراه بود! بقیه داستان را با هم ببینیم...