شخصیت سال 2014 از دید مجله تایم - شبکه‌ما

داوطلبانی که جان خود را به خطر می اندازند تا به مردم کمک کنند از دید مجله تایم شخصیت سال 2014 هستند.

شخصیت سال 2014 از دید مجله تایم

دسته بندی ها:
توضیحات:

داوطلبانی که جان خود را به خطر می اندازند تا به مردم کمک کنند از دید مجله تایم شخصیت سال 2014 هستند. با هم بیشتر در این باره بدانیم.